คำถามที่พบบ่อย

FAQ1 : การ เข้าใช้งาน Drive จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวจากที่บ้านได้หรือไม่
FAQ 2 : ปิดตัวเตือนกล่องข้อความ

Q : ต้องการปิดตัวเตือนกล่องข้อความนี้ได้หรือไม่

...

A : ตอนนี้ยังไม่ได้ เนื่องจากยังหาวิธีไม่ได้ ต้องรอเจ้าของผลิตภัณฑ์อัพเดท

FAQ 3 : TOR สามารถยืม Notebook ได้หรือไม่

TOR ไม่สามารถยืมได้ ต้องเป็นพนักงานที่ดูแล TOR คนดังกล่าว เป็นผู้ยืมให้

FAQ 4 : VPN app ตัวไหนที่สามารถลงในมือถือหรือ iPad สำหรับทำงาน

ในกรณีใช้งานกับมือถือ ใช้โปรแกรม Sonicwall VPN ครับ

FAQ 5 : เสียงของ Host หรือ ผู้นำเสนอ ไม่ชัดเจน ในโปรแกรม ZOOM

ให้ Host หรือ ผู้นำเสนอ ทำการออกจากการประชุมและ Join เข้ามาใหม่