ข้อกำหนดการแจ้งอีเมลแปลกปลอม

ข้อกำหนดการแจ้งอีเมลแปลกปลอม

1. ช่องทางการติดต่อเพื่อขอตรวจสอบอีเมลแปลกปลอม 1.1 เมื่อได้รับเมล ตรวจสอลดูอีเมล ของผู้ส่งทุกครั้งว่า เป็นอีเมลของคนที่ท่านรู้จักหรือไม่ 1.2 อย่ากดลิงก์เปิดไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ ที่ปรากฏในอีเมลโดยเด็ดขาด 1.3 ดำเนินการส่ง message header ของอีเมลที่ได้รับ...

นโยบายการให้บริการของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบัน  สสวท. มีบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้งานภายในองค์กร 2 แบบคือ @ipst.ac.th และ @office.ipst.ac.thโดยผู้ใช้สามารศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญดังนี้ นโยบายการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การแจ้งปัญหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท....
การ save message header ที่ใช้ในการตรวจสอบ email

การ save message header ที่ใช้ในการตรวจสอบ email

หากผู้ใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของ สสวท. มีปัญหาการใช้งานในการรับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยการ save message header  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ โดยสามารถดำเนินการตามบั้นตอนดังนี้ การ save message header เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา สามารถทำได้ 2...

การบริหารจัดการพื้นที่การใช้งานอีเมล สสวท.

รายละเอียดเนื้อหาในคู่มือสำหรับผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.   การตรวจสอบพื้นที่การใช้งานอีเมล การแจ้งเตือนเมื่อ Mailbox ใกล้เต็ม การเก็บอีเมลถาวรหรือ Archive Mail การเก็บอีเมลถาวรแบบกำหนดเอง (Manual Archive Mail) การเก็บอีเมลถาวรแบบกำหนดเอง (Manual...
Phishing Mail

Phishing Mail

อีเมลหลอกลวง Phishing Mail Phishing เป็นเทคนิคการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ไม่หวังดีจะสร้างอีเมลหลอกลวง หรือเว็บไซต์ที่มีหน้าตาเหมือนหรือคล้ายกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อและกรอกข้อมูลสำคัญ...