อีเมลหลอกลวง Phishing Mail

Phishing เป็นเทคนิคการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ไม่หวังดีจะสร้างอีเมลหลอกลวง หรือเว็บไซต์ที่มีหน้าตาเหมือนหรือคล้ายกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อและกรอกข้อมูลสำคัญ หากผู้ใช้งานไม่ทันสังเกตก็จะตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี และเกิดความเสียหายได้

...

หากเจอปัญหา phishing mail  สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ดูแลระบบโดยศึกษาวิธีการได้จากคู่มือตาม link นี้