คู่มือการใช้งาน

การเปลี่ยนรหัส Proj ด้วยตนเอง

การเปลี่ยนรหัส Proj ด้วยตนเอง

    ข้อแนะนำ เมื่อได้รับ Account @Proj.ipst.ac.th และ Password แล้ว ให้ทำการ Login และเข้าไปเปลี่ยน Password ใหม่ทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้      คำแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน ควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรหรือมากกว่านั้น...

Windows Update

Windows Update

  เมื่อมี Windows Update ที่แถบเมนู Task Bar จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดทขึ้นมา   สีแสดงสถานะตามระดับความสำคัญของการอัพเดท Windowsสีเหลือง หมายถึง สมควรอัพเดทเมื่อท่านพร้อมสีแดง หมายถึง ควรอัพเดททันทีให้ทำการคลิ๊กเข้าไป อีกหนึ่งวิธีในการค้นหา...

ระบบจอง

ระบบจอง

ระบบจองระบบจองห้องประชุม การจองห้องประชุม ค้นหารายวัน ค้นหารายเดือน ค้นหารายข้อมูลการจอง การแก้ไขข้อมูลรายการจอง ระบบจองรถยนต์ การจองรถยนต์ส่วนกลาง หน้าการจองรถ ค้นหารายวัน ค้นหารายข้อมูลการจอง...

การ VPN

การ VPN

การ VPN  เป็นบริการสำหรับ บุคลากร ของ สสวท. ที่ทำให้ใช้บริการจากภายนอกองค์กร (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อ การเข้าถึง File Sharing การเข้าถึง Print Server...

ระบบประชุมทางไกล Zoom

ระบบประชุมทางไกล Zoom

ระบบประชุมทางไกล ZOOM  เป็นโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอน การประชุมออนไลน์หัวข้อที่สำคัญ Activeate Account Download Application Join Meeting Sign Up Start Meeting Invite Feature...

การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.)

การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.)

เมื่อต้องการ รีเซ็ต Password ผู้ต้องการรีเซ็ต ต้องแจ้งกับ Admin ผ่านทางอีเมล์ แล้วรอทาง Admin ดำเนินการ (กรณี User จำรหัสผ่านตัวเองไม่ได้ จึงต้องแจ้ง admin เพื่อทำการรีเซ็ต Password)User จะได้รับข้อความจาก The Google Workspace Team  ให้ทำการกด Reset...