การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.)

เมื่อต้องการ รีเซ็ต Password ผู้ต้องการรีเซ็ต ต้องแจ้งกับ Admin ผ่านทางอีเมล์ แล้วรอทาง Admin ดำเนินการ

(กรณี User จำรหัสผ่านตัวเองไม่ได้ จึงต้องแจ้ง admin เพื่อทำการรีเซ็ต Password)

User จะได้รับข้อความจาก The Google Workspace Team 

ให้ทำการกด Reset password แล้วกำหนดรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง

**ท่านจะได้รับเมล์นี้เมื่อท่านเป็นคนแจ้งเท่านั้น**

กรณี กด Reset password แล้วหน้าจอแสดงผลตามนี้

แสดงว่ามีการเปลี่ยน passwod แล้ว หากท่านไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยน

password จะต้องรีบแจ้ง Admin โดยด่วน

คำแนะนำที่สำคัญ

ระบบจะไม่มีการส่งเมลไปยังท่านหากไม่มีการได้รับแจ้งจากท่านหากท่านได้รับโปรดแจ้ง admin ให้ทราบด้วย

เพราะอาจเป็นเมล์หลอกลวง  (Phishing)