คำแนะนำการตั้งรหัสผ่าน

ที่มา : ThaiCERT ไทยเซิร์ต เอกสารเผยแพร่ info_secure_password
https://www.thaicert.or.th/downloads/downloads.html

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!