บริการ Mail

รวมองค์ความรู้

ข้อกำหนดการแจ้งอีเมลแปลกปลอม

ข้อกำหนดการแจ้งอีเมลแปลกปลอม

1. ช่องทางการติดต่อเพื่อขอตรวจสอบอีเมลแปลกปลอม 1.1 เมื่อได้รับเมล ตรวจสอลดูอีเมล ของผู้ส่งทุกครั้งว่า เป็นอีเมลของคนที่ท่านรู้จักหรือไม่ 1.2 อย่ากดลิงก์เปิดไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ ที่ปรากฏในอีเมลโดยเด็ดขาด 1.3 ดำเนินการส่ง message header ของอีเมลที่ได้รับ...

การ save message header ที่ใช้ในการตรวจสอบ email

การ save message header ที่ใช้ในการตรวจสอบ email

หากผู้ใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของ สสวท. มีปัญหาการใช้งานในการรับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยการ save message header  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ โดยสามารถดำเนินการตามบั้นตอนดังนี้การ save message header เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา สามารถทำได้ 2...

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.

นโยบายการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@ipst.ac.th) -สำหรับผู้บริหารบริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สาขา ขึ้นไป ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด ขีดจำกัด Mailbox quota ขีดจำกัดขนาดความจุอีเมลของแต่ละ user Unlimited...

ส่วนเพิ่มเติม