การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ (Data Encryption)

การส่งข้อมูลสำคัญของ สสวท. ต้องดำเนินเข้ารหัสสื่อบันทึกข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูล ก่อนดำเนินการส่งและจะส่ง key สำหรับถอดรหัส/รหัสผ่านที่ใช้ในการเปิดสื่อบันทึกหรือไฟล์ดังกล่าว โดยแยกส่งคนละช่องทาง/วิธีการโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows และ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่

...

 

 

1. การเข้ารหัสสื่อบันทึกข้อมูล Microsoft BitLocker Drive Encryption หากท่านใช้งาน Windows version 7 ขึ้นไป สามารถใช้ MS BitLocker เข้ารหัสสื่อบันทุกข้อมูล

2. การเข้ารหัสไฟล์ โดยใช้ 7Zip โดยผู้ส่งและผู้รับข้อมูล จะกำหนดวิธีการใช้งานร่วมกันดังตัวอย่างเอกสาร

ตัวอย่างการใช้งาน