การเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด

ด้วยบริษัท  มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด  จะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (All in One) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ยี่ห้อ Dell ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

...

  1. แผนการเข้าบำรุงรักษา
วันที่ 15 ธันวาคม 63 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 , ชั้น 2 และ ชั้น 4
วันที่ 16 ธันวาคม 63 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 , ชั้น 6 และ อาคาร 15 ปี ชั้น 5
วันที่ 17 ธันวาคม 63 อาคาร 15 ปี ชั้น 1 ,ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4
วันที่ 18 ธันวาคม 63 อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 , ชั้น 2 , ชั้น 3 และ ชั้น 5
  1. การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายนอก
  • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เช่น จอ Monitor, Hard Disk, RAM และแบตเตอรี่ (เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook)

โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 10 – 15 นาที / เครื่อง

 

หากหน่วยงานหรือบุคลากรท่านใดไม่สะดวกในวันและเวลาที่กำหนด   กรุณาติดต่อกลับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 7004