Skype Meet Now

SKYPE MEET NOW ห้องประชุมออนไลน์ ใช้งานง่าย ใช้ฟรี และไม่ต้อง SIGN-IN และติดตั้งอะไรเพิ่ม สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลย
เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.skype.com/en/free-conference-call