การดูรายงานการเข้าประชุมใน Microsoft Teams

 

...

ผู้ที่มีสิทธิ์ดูจะต้องเป็นผู้สร้างห้องประชุม (Host/organizer) ผ่าน Calendar ของ Microsoft Teams

หลังการประชุมเสร็จสิ้น เราสามารถดูรายงานเกี่ยวกับการเข้าประชุมใน Microsoft Teams ได้
โดยผู้ที่มีสิทธิ์ดูจะต้องเป็นผู้สร้างห้องประชุม (Host/organizer) ผ่าน Calendar ของ Microsoft Teams

    • เลือกเมนูปฏิทิน และกดดับเบิ้ลคลิกที่งานประชุมที่ต้องการจะดูรายงาน

 

 

        • กดที่ Attendance

 

 

      • Microsoft Teams จะแสดง Log รายงานการเข้าร่วมประชุม