การเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด

การเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด

การเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด ด้วยบริษัท  มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด  จะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (All in One) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ยี่ห้อ Dell ระหว่างวันที่ 15 – 18...