การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.)

การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.)

การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.) เมื่อต้องการ รีเซ็ต Password ผู้ต้องการรีเซ็ต ต้องแจ้งกับ Admin ผ่านทางอีเมล์ แล้วรอทาง Admin ดำเนินการ (กรณี User จำรหัสผ่านตัวเองไม่ได้ จึงต้องแจ้ง admin เพื่อทำการรีเซ็ต Password) User จะได้รับข้อความจาก The Google Workspace...