มาตรฐานการจัดทำเว็บไซต์

 

...

 

 

OWASP

OWASP

OWASP คือ มาตราฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน จัดทำขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อทำให้ระบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
นโยบายทั้งหมด

นโยบายทั้งหมด

คุกกี้คืออะไร “คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่ระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท. ส่งไปยังโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)…

อ่านเพิ่มเติม