นโยบายทั้งหมด

...

คุกกี้คืออะไร

“คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่ระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท. ส่งไปยังโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการเว็บไซต์ของ สสวท. คุกกี้ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการในลักษณะต่าง ๆ ของ สสวท. และผู้ใช้บริการควรอนุญาตให้คุกกี้ ทํางานไปตามปกติ คุกกี้ดังกล่าวมิได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ สสวท. ไว้แต่อย่างใด

 

ประโยชน์ของคุกกี้

การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น