1. ช่องทางการติดต่อเพื่อขอตรวจสอบอีเมลแปลกปลอม

...

1.1 เมื่อได้รับเมล ตรวจสอลดูอีเมล ของผู้ส่งทุกครั้งว่า เป็นอีเมลของคนที่ท่านรู้จักหรือไม่

1.2 อย่ากดลิงก์เปิดไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ ที่ปรากฏในอีเมลโดยเด็ดขาด

1.3 ดำเนินการส่ง message header ของอีเมลที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ (ตามคู่มือการแนบ message header)

1.4 ดำเนินการส่ง (Forward) เนื้อหาของอีเมลที่ได้รับมาที่ โดยสามารถแจ้งมาที่ ProtectionEmail@ipst.ac.th

1.5 ดำเนินการลบอีเมลดังกล่าวเพื่อป้องกันไวรัส หรือการลักลอบใช้ข้อมูลและรหัสผ่าน

1.6 เบื้องต้นการตรวจสอบอีเมลแปลกปลอมจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และจะดำเนินการตอบกลับโดยอีเมล ProtectionEmail@ipst.ac.th

2.  ข้อมูลที่ทางผู้แจ้งจะได้รับจากผู้ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2.1 อีเมลที่ได้รับเป็นอีเมลประเภทไหน

2.2 จำนวนบุคคลใน สสวท. ที่ได้ร้บอีเมลฉบับเดียวกัน

2.3 อีเมลถูกส่งมาจากที่ไหน