Phishing Mail

Phishing Mail

อีเมลหลอกลวง Phishing Mail Phishing เป็นเทคนิคการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ไม่หวังดีจะสร้างอีเมลหลอกลวง หรือเว็บไซต์ที่มีหน้าตาเหมือนหรือคล้ายกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อและกรอกข้อมูลสำคัญ...
Windows Update

Windows Update

Windows Update   เมื่อมี Windows Update ที่แถบเมนู Task Bar จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดทขึ้นมา    สีแสดงสถานะตามระดับความสำคัญของการอัพเดท Windowsสีเหลือง หมายถึง สมควรอัพเดทเมื่อท่านพร้อมสีแดง หมายถึง ควรอัพเดททันทีให้ทำการคลิ๊กเข้าไป...
การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ (Data Encryption)

การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ (Data Encryption)

การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ (Data Encryption) การส่งข้อมูลสำคัญของ สสวท. ต้องดำเนินเข้ารหัสสื่อบันทึกข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูล ก่อนดำเนินการส่งและจะส่ง key สำหรับถอดรหัส/รหัสผ่านที่ใช้ในการเปิดสื่อบันทึกหรือไฟล์ดังกล่าว...