OWASP

OWASP

OWASP OWASP หรือ Open Web Application Security Project  คือ มาตราฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน จัดทำขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความรู้เพื่อทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเน้นวิจัยทางด้าน Web Application Security โดยจะมี community เกี่ยวกับ...
นโยบายทั้งหมด

นโยบายทั้งหมด

นโยบายทั้งหมด Cookiesนโยบายแบบฟอร์ม คุกกี้คืออะไร “คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่ระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท. ส่งไปยังโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการเว็บไซต์ของ สสวท....
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.

นโยบายการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท. การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@ipst.ac.th) -สำหรับผู้บริหารบริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สาขา ขึ้นไป ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด ขีดจำกัด Mailbox quota ขีดจำกัดขนาดความจุอีเมลของแต่ละ user Unlimited...