การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา | e-Learning Production for Education CU

การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา | e-Learning Production for Education CU

การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา | e-Learning Production for Education CU รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) เกี่ยวกับรายวิชา ความหมายของอีเลิร์นนิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบที่ต้องคำนึงในการผลิตและพัฒนา อีเลิร์นนิง...
10 เทคนิคใช้ Google Drive ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

10 เทคนิคใช้ Google Drive ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

10 เทคนิคใช้ Google Drive ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน Google Drive ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยใช้ฟังก์ชันของ Google Drive ครบทุกฟังก์ชัน วันนี้มาดู 10 เทคนิค การใช้ Google Drive ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็น Voice Type, ดึง Text ออกจาก Image,...
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) เกี่ยวกับรายวิชา การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ...
การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที | Fun and Practical Active Learning in Classrooms

การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที | Fun and Practical Active Learning in Classrooms

การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที | Fun and Practical Active Learning in Classrooms คำอธิบายรายวิชา แนวคิดสำคัญของการสอนแบบ Active Learning, เทคนิคที่ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นในการตอบคำถาม และการถามคำถาม ในชั้นเรียน,...
โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic

โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic

โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic คำอธิบายรายวิชา ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานโมชั่นกราฟิกในสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอ โฆษณา พรีเซนต์เทชั่น รายการโทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น...
เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ รายละเอียดคอร์ส เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้แอปพลิเคชันจะช่วยสร้างความสะดวกรวดเร็วในการวัดผล ลดภาระงานเอกสาร ผู้สอนและผู้เรียนทราบผลการทดสอบได้ทันที...