หากผู้ใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของ สสวท. มีปัญหาการใช้งานในการรับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยการ save message header  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ โดยสามารถดำเนินการตามบั้นตอนดังนี้

...

การ save message header เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1. การตรวจสอบผ่านหน้าเว็บที่ https://mail.ipst.ac.th/owa

2. การตรวจสอบผ่านโปรแกรม  outlook

ดูรายละเอียด

ข้อกำหนดการแจ้งอีเมลแปลกปลอม

1. ช่องทางการติดต่อเพื่อขอตรวจสอบอีเมลแปลกปลอม
1.1 เมื่อได้รับเมล ตรวจสอลดูอีเมล ของผู้ส่งทุกครั้งว่า เป็นอีเมลของคนที่ท่านรู้จักหรือไม่
1.2 อย่ากดลิงก์เปิดไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ ที่ปรากฏในอีเมลโดยเด็ดขาด
1.3 ดำเนินการส่ง message header ของอีเมลที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ (ตามคู่มือการแนบ message header)

1.4 ดำเนินการส่ง (Forward) เนื้อหาของอีเมลที่ได้รับมาที่ โดยสามารถแจ้งมาที่ ProtectionEmail@ipst.ac.th

1.5 ดำเนินการลบอีเมลดังกล่าวเพื่อป้องกันไวรัส หรือการลักลอบใช้ข้อมูลและรหัสผ่าน
1.6 เบื้องต้นการตรวจสอบอีเมลแปลกปลอมจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และจะดำเนินการตอบกลับโดยอีเมล ProtectionEmail@ipst.ac.th
2.  ข้อมูลที่ทางผู้แจ้งจะได้รับจากผู้ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.1 อีเมลที่ได้รับเป็นอีเมลประเภทไหน
2.2 จำนวนบุคคลใน สสวท. ที่ได้ร้บอีเมลฉบับเดียวกัน
2.3 อีเมลถูกส่งมาจากที่ไหน