...

ปัจจุบัน  สสวท. มีบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้งานภายในองค์กร 2 แบบคือ @ipst.ac.th และ @office.ipst.ac.th
โดยผู้ใช้สามารศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

ข้อกำหนดการแจ้งอีเมลแปลกปลอม

1. ช่องทางการติดต่อเพื่อขอตรวจสอบอีเมลแปลกปลอม
1.1 เมื่อได้รับเมล ตรวจสอลดูอีเมล ของผู้ส่งทุกครั้งว่า เป็นอีเมลของคนที่ท่านรู้จักหรือไม่
1.2 อย่ากดลิงก์เปิดไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ ที่ปรากฏในอีเมลโดยเด็ดขาด
1.3 ดำเนินการส่ง message header ของอีเมลที่ได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ (ตามคู่มือการแนบ message header)

1.4 ดำเนินการส่ง (Forward) เนื้อหาของอีเมลที่ได้รับมาที่ โดยสามารถแจ้งมาที่ ProtectionEmail@ipst.ac.th

1.5 ดำเนินการลบอีเมลดังกล่าวเพื่อป้องกันไวรัส หรือการลักลอบใช้ข้อมูลและรหัสผ่าน
1.6 เบื้องต้นการตรวจสอบอีเมลแปลกปลอมจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และจะดำเนินการตอบกลับโดยอีเมล ProtectionEmail@ipst.ac.th
2.  ข้อมูลที่ทางผู้แจ้งจะได้รับจากผู้ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.1 อีเมลที่ได้รับเป็นอีเมลประเภทไหน
2.2 จำนวนบุคคลใน สสวท. ที่ได้ร้บอีเมลฉบับเดียวกัน
2.3 อีเมลถูกส่งมาจากที่ไหน

last update 27/12/2021