Phishing Mail

Phishing Mail

อีเมลหลอกลวง Phishing Mail Phishing เป็นเทคนิคการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ไม่หวังดีจะสร้างอีเมลหลอกลวง หรือเว็บไซต์ที่มีหน้าตาเหมือนหรือคล้ายกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อและกรอกข้อมูลสำคัญ...
OWASP

OWASP

OWASP OWASP หรือ Open Web Application Security Project  คือ มาตราฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน จัดทำขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความรู้เพื่อทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเน้นวิจัยทางด้าน Web Application Security โดยจะมี community เกี่ยวกับ...
Windows Update

Windows Update

Windows Update   เมื่อมี Windows Update ที่แถบเมนู Task Bar จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดทขึ้นมา    สีแสดงสถานะตามระดับความสำคัญของการอัพเดท Windowsสีเหลือง หมายถึง สมควรอัพเดทเมื่อท่านพร้อมสีแดง หมายถึง ควรอัพเดททันทีให้ทำการคลิ๊กเข้าไป...