นโยบายทั้งหมด

นโยบายทั้งหมด

นโยบายทั้งหมด Cookiesนโยบายแบบฟอร์ม คุกกี้คืออะไร “คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่ระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท. ส่งไปยังโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการเว็บไซต์ของ สสวท....