ระบบประชุมทางไกล Zoom

ระบบประชุมทางไกล Zoom

ระบบประชุมทางไกล Zoom ระบบประชุมทางไกล ZOOM  เป็นโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอน การประชุมออนไลน์ หัวข้อที่สำคัญ Activeate Account Download Application Join Meeting Sign Up Start Meeting Invite Feature   คู่มือการใช้ Zoom...
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.

นโยบายการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท. การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@ipst.ac.th) -สำหรับผู้บริหารบริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สาขา ขึ้นไป ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด ขีดจำกัด Mailbox quota ขีดจำกัดขนาดความจุอีเมลของแต่ละ user Unlimited...
การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.)

การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.)

การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.) เมื่อต้องการ รีเซ็ต Password ผู้ต้องการรีเซ็ต ต้องแจ้งกับ Admin ผ่านทางอีเมล์ แล้วรอทาง Admin ดำเนินการ (กรณี User จำรหัสผ่านตัวเองไม่ได้ จึงต้องแจ้ง admin เพื่อทำการรีเซ็ต Password) User จะได้รับข้อความจาก The Google Workspace...