บทความ

Log MS Teams

หลังการประชุมเสร็จสิ้น เราสามารถดูรายงานเกี่ยวกับการเข้าประชุมใน Microsoft Teams ได้

Change background

วิธีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของบริการต่างๆ อย่าง Zoom Meeting, Microsoft Team และ Google Meet

SSL Certificate

SSL Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ได้มีการผูกไว้กับ Private Key

Skype Meet Now

ห้องประชุมออนไลน์ ใช้งานง่าย ใช้ฟรี และไม่ต้อง SIGN-IN และติดตั้งอะไรเพิ่มสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลย

การประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet

แอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ใช้ง่าย จาก Google ช่วยให้ คุณทำงานร่วมกันและพัฒนาความสัมพันธ์กับทีมได้

การประยุกต์ใช้งาน Excel

ทำการนับจำนวนเอกสารที่เข้า-ออกในระบบ infoma บน excel ว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง

malware

มัลแวร์(Malware)เป็นชื่อเรียกโดยรวมของเหล่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Ransomware

จากข่าวมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware)เพื่อความไม่ประมาททางฝ่ายไอทีขอเน้นย้ำบุคลากร สสวท.ในเรื่องความเสี่ยงด้าน Cyber Security

Firewall

บทความนี้จะเล่าว่า firewall คืออะไร ทำไมต้องแนะนำให้องค์กรติดตั้งเพื่อป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ และทำไมควรใช้ Firewall

 

...

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ฝทสท.)

  • หน่วยงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ : นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย